Župni pastoral

Lektori – liturgijski čitači

Navještaj Božje riječi sastavni je dio kršćanskoga bogoslužja u kojem se naviještena riječ prisutnjuje i ostvaruje u otajstvenim znakovima. U bogoslužju su uvijek prisutne riječ i čin. Tako Crkva u euharistijskom slavlju vidi dva stola: stol riječi i stol Tijela i Krvi. Upravo zbog toga obnovljena liturgija Drugog vatikanskoga sabora inzistira da u svakom bogoslužnom činu bude uključena i služba riječi. Zbog toga je i služba čitača izuzetno važna u bogoslužju. Služba čitača bila je u Crkvi od samih početaka, a ponovnu važnost dobila je uvođenjem narodnoga jezika u bogoslužje. Za tu službu potrebna je daljnja i bliža priprava, a i jedna i druga imaju u sebi dva vida: teološko-liturgijski i praktični. Čitači trebaju imati određenu teološku kulturu, što se može postići određenim tečajevima, ali u isto vrijeme trebaju svladati određene vještine javnoga nastupa i čitanja u javnosti, imajući uvijek u vidu da naviju živu Božju riječ, Božji govor upućen zajednici. Nažalost, na razini općine Crkve nije do kraja uređeno pitanje postavljenih čitača i onih koji privremenim odabirom preuzimaju tu uslugu. Kako god bilo, trebamo se nadati da će se Božja riječ u bogoslužju naviještati sve dostojnije i prikladnije da bi doprla do srca vjernika jer: »Živa je Riječ Božja i djelotvorna« (Heb 4, 12), i u početnicima Crkve i danas.

Lektori – liturgijski čitači Župe sv. Jakova apostola u Ilači: 

Balić Lidija
Balić Željka
Benić Katarina
Čurčinac Božica
Dević Branka
Dević Marija
Kuveždić Anica
Kuveždić Renata
Kolarević Silvija
Kolarević Klaudija
Martinović Ivan
Petričević Marija
Vulić Ivana
Vulić Karmela
Vulić Marija
Zečević Mirjana

Mjesto susreta:
župna dvorana

Vrijeme susreta: 
prema dogovoru

Voditelj:
vlč. Vedran Bilić, upravitelj župe

Prvopričesnici

Polaznici ovih susreta jesu djeca III. razreda OŠ koji žele pristupiti sakramentima sv. Ispovijedi i Prve pričesti. Kroz zanimljive radionice kandidatima se približava stvarnost sakramenata te otvara njihovo srce za ljubav i rast u Gospodinu.

Mjesto susreta:
crkva, župna dvorana

Vrijeme susreta: 
srijeda, 15,00 sati

Katehist:
vlč. Vedran Bilić, upravitelj župe

Asistenti: 
Josipa Posavac, vjeroučiteljica
Josip Vuk, vjeroučitelj
Učiteljica razredne nastave

Potvrđenici – krizmanici

Polaznici su učenici I.,II. III. i VI.. razredâ SŠ koji se pripremaju za slavljenje sakramenta sv. Potvrde. Cilj ovih susreta jest iskusiti ljepotu pripadnosti Crkvi kao zajednici vjernika, svojim životom izražavati svoju vjeru te napredovati u dobru pod vodstvom Duha Svetoga.

Mjesto susreta:
crkva, župna dvorana

Vrijeme susreta:
petak, 20,30 sati

Katehist:
vlč. Vedran Bilić, upravitelj župe

Asistenti:
Josipa Posavac, vjeroučiteljica
Kristijan Posavac, vjeroučitelj

Ministrantska zajednica

Ministranti su dječaci i mladići koji svojim sudjelovanjem u liturgiji pomažu svećeniku kod oltara. Kroz zajedničke susrete i druženja želi se istaknuti ispravno shvaćanje služenja i odgovornost za pripremu zajedničkih slavlja.

Mjesto susreta:
župna dvorana

Vrijeme susreta:
subota, nakon sv. mise

Voditelji:
vlč. Vedran Bilić, upravitelj župe
Kristijan Posavac, vjeroučitelj

Molitvena zajednica Božjeg milosrđa

Molitvena zajednica Božjega milosrđa se okuplja svake nedjelje u 15 sati u župnoj crkvi sv. Jakova apostola. Otvorenog je tipa i može doći svatko tko štuje Milosrdnog Isusa i želi moliti. Moli se na razne nakane. Susret se sastoji od himna Duhu Svetom, molitvenih zaziva, molitve Božanskom Milosrđu svete sestre Faustine, krunice Božanskom Milosrđu, litanija, uvodnih i završnih molitava…

Mjesto okupljanja:
crkva

Vrijeme susreta:
nedjeljom, 15,00 sati

Koordinatorica:
Renata Kuveždić, župljanka i članica ŽPV-a

Zajednica mladih

Zajednica mladih u župi okuplja mlade katolike sa željom i žarom za prenošenje Božje riječi drugima. Djeluje u župi sv. Jakova apostola u Ilači od 2023. godine pod vodstvom vjeroučitelja Kristijana Posavac i duhovnom pratnjom vlč. Vedrana Bilića, upravitelja župe. Zaštitnica zajednice je Draga Gospa Ilačka, koja se u Ilači ukazala 1865. godine.

Od svojeg osnutka zajednica mladih se okuplja svake druge nedjelje u župnoj dvorani. Osim redovitih susreta, zajednica sudjeluje na svim susretima na nadbiskupijskoj i nacionalnoj razini. Spomenimo Nadbiskupijski križni put za mlade, Susret hrvatske katoličke mladeži i veliki molitveni dan „Progledaj srcem“ u Zagrebu.

Polaznici su studenti i mladi koji imaju pitanja o vjeri, koji žele duhovnu pratnju svećenika i žele kroz druženje i slavljenje Boga produbiti svoju vjeru.

Mjesto susreta:
crkva, župna dvorana

Vrijeme susreta:
Svake druge nedjelje u 18.00 sati

Voditelj:
Kristijan Posavac, vjeroučitelj

Duhovnik:
vlč. Vedran Bilić, upravitelj župe

Župna kateheza

a. Vjeroučenici I., II. i IV. razreda osnovne škole

Ovaj termin osmišljen je kao igraonica u vjerskom duhu za djecu I., II. i IV. razreda OŠ. Kroz igre, pjesme i radionice želimo ih naviknuti na liturgijski prostor i oraspoložiti za aktivno sudjelovanje u liturgijskim slavljima.

Mjesto susreta:
župna dvorana

Vrijeme susreta:
utorkom od 16.00 do 17.00 sati

Katehist:
Josipa Posavac, vjeroučiteljica

 

b. Vjeroučenici V.,VI.,VII. i VIII. razreda osnovne škole

Djecu V., VI., VII. i VIII. razreda potičemo da se prvenstveno uključimo u dramske radionice ili u zajednicu ministranata te u dječji pjevački zbor.

Mjesto susreta:
župna dvorana

Vrijeme susreta:
utorkom od 17.00 do 18.00 sati.

Katehist:
Kristijan Posavac, vjeroučitelj

Župna vijeća

a. Župno ekonomsko vijeće (ŽEP)

Župno ekonomsko vijeće (ŽEV) je savjetodavno tijelo koje pomaže župniku u upravljanju župnim vremenitim dobrima. Prema kan. 537 Zakonika kanonskog prava treba ga imati svaka župa.

ŽEV je sastavljeno od tri do pet vjernika laika, predloženih od župnika, izabranih od župne zajednice i potvrđenih od dijecezanskoga biskupa.

Za članove ŽEV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću, aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu i, po mogućnosti, stručne u pitanjima gospodarstva i prava. Svoju službu vrše besplatno.

ŽEV ima sljedeće zadaće:

• pomaže župniku u izradi redovitog i izvanrednog župnog proračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne redovite djelatnosti i način njihova pokrića;

• pomaže župniku u osiguranju izvora i u prikupljanju sredstava potrebnih za redoviti život župe, kao i za održavanje i izgradnju prostora za sveto bogoslužje, pastoralnih prostora i župne kuće, u upravi svim vremenitim dobrima župe, te u brizi za očuvanje umjetničke, povijesne i kulturne baštine u vlasništvu župe;

• pregledava blagajničke knjige po završetku pojedinih investicijskih radova, odnosno dokumentaciju kao i završni račun;

• skrbi o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se temelji pravo župe na vremenita dobra (usp. kan 1284, t. 2.9);

• vodi brigu zajedno sa župnikom da se pismeno sastavi i trajno dopunjava inventar župnih pokretnih i nepokretnih dobara, te prigodom premještaja župnika sudjeluje u primopredaji i supotpisuje zapisnik o primopredaji;

• ŽEV one župe koja je povjerena redovničkoj zajednici treba voditi računa o ugovoru sklopljenom između dijecezanskog biskupa i redovničke zajednice.

Na posljednjim izborima za članove Župnog ekonomskog vijeća župe Ilača izabrani su:

Jasmin Budinski
Marija Dević
Domagoj Kolarević
Tomislav Kuveždić
Ivan Martinović

b. Župno pastoralno vijeće (ŽPV)

Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (leiturgia) i dobrotvornosti (diakonia).

Za članove ŽPV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću, aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti spremne promišljati o pastoralnim pitanjima u crkvenom duhu. Predlaže ih župnik, izabire župna zajednica, a potvrđuje dijecezanski biskup. Svoju službu vrše besplatno.

Članovi ŽPV-a po službi su župnik, župni vikari i rektori javnih crkava na području župe. Među članovima ŽPV-a su i barem po jedan predstavnik osoba posvećenoga života te vjeroučitelja u školi koji žive na području župe.

Na posljednjim izborima za članove Župnog pastoralnog vijeća župe Ilača izabrani su:

Vesna Čurčinac
Katarina Iskrić
Klaudija Kolarević
Silvija Kolarević
Slavica Kolarević
Renata Kuveždić
Ana Petričević
Josipa Posavac
Marija Vulić

Župni dječji pjevački zbor „Ave Maria“

Dob:
osnovnoškolci

Mjesto probe:
crkva, župna dvorana

Vrijeme probe:
srijeda, 16.00 sati

Misa:
nedjelja, 8.00 sati

Voditelji:
Kristijan Posavac, vjeroučitelj
mº Ivana Moritz, orguljašica

Župni zbor mladih „Izvor“

Dob:
srednjoškolci, studenti, mladi

Mjesto probe:
crkva, župna dvorana

Vrijeme probe:
subota, 10.00 sati

Misa:
nedjelja, 8.00 sati

Voditelji:
mº Ivana Moritz, orguljašica

Župni pjevački mješoviti zbor

Prve orgulje u Ilači spominju se još davne 1864. godine kao „male orgulje“. Orguljaš je te godine bio mjesni učitelj Franjo Beniković, rođen u Sotinu.

Nove orgulje nabavljene su 1907. godine, a izgradila ih je slovenska tvrtka Josef Brandl iz Maribora kao „opus 56“. Popravljao ih je Vjenceslav Holub iz Požege 1924. godine.

Premještanjem učitelja Lešića iz Ilače 1931. godine ilačka crkva na kratko je ostala bez orguljaša. Zato je Crkveni odbor sklopio ugovor s Đurom Bubalovićem, seljakom iz Ilače, da „on u 1931. godini ima naučiti svirati na trošak crkvene blagajne“ te da će zato „jedno vrijeme svirati besplatno dok se crkvi taj trošak ne podmiri“. U veljači i ožujku 1932. godine završio je Đuro Bubalović orguljaški tečaj u Generalskom Stolu kod župnika Poslepa.  U travnju je počeo svirati “na zadovoljstvo puka“.

Ilački crkveni zbor 1966. godine

Za vrijeme boravka milosrdnih sestara Sv. Križa u Ilači u crkvi je orguljašku glazbu jedno vrijeme vodila s. Hugolina Kovačević. Poslije odlaska sestara iz Ilače Đuro Bubalović ponovno preuzima orguljašku službu sve do 1981. godine.

Mješoviti župni zbor osnovan je iste godine kada je Ilača postala samostalna župa, odvojivši se od župe Tovarnik. To je bilo 1941. godine. Do tada su u crkvi pjevanje vodile djevojke. Velečasni Stjepan Lovrić je za vrijeme svoje službe u Ilači od 1948. do 1953. godine također aktivno sudjelovao u radu župnog zbora jer je bio glazbenik i kompozitor.

Sadašnje, treće orgulje, za ilačku su župnu crkvu nabavila braća Pero i Franjo Moric iz Ilače, a dar su Župe Mauern u Bavarskoj. Te su pneumatske orgulje izgrađene oko 1938. godine u tvrtki Schmidt iz Münchena. Braća Moric su ih restaurirala i prilagodila novom prostoru župne crkve. Orgulje su modernizirane i preuređene na elektromagnetski sustav. Orgulje su sada po snazi i kvaliteti jedan od boljih instrumenata u našoj nadbiskupiji. Te su obnovljene orgulje blagoslovljene i kolaudirane 6. lipnja 2004. godine, na svetkovinu Presvetog Trojstva.

Ilački crkveni zbor

Braća Moric i danas su aktivni članovi župnog zbora. Pero je pjevač, a Franjo orguljaš. Franjo je orguljašku službu počeo obavljati 1981. godine nakon Đure Bubalovića, a školovao se kod č. sestre Ankice Tomas u Vukovaru. Svirao je i vodio mješoviti pjevački zbor, a do Domovinskog rata i zbor mladih. I u vrijeme progonstva ostao je aktivan te je svirao u župama i mjestima gdje je boravio kao prognanik. Po povratku u Ilaču nastavio je svirati i voditi mješoviti župni zbor. Na prvu nedjelju došašća, 28. studenog 2021. godine Franjo Moric proslavio je 40 godina aktivnog sviranja u župnom zboru.

Za vrijeme župnika Ivana Bešlića i Krešimira Aračića zbor je imao između 15 i 20 aktivnih članova, a župnik Aračić je također bio aktivno uključen u rad i vođenje zbora zajedno s Franjom Moric. 2010. godine župnik Ivan Đakovac preuzeo je vođenje zbora, dok Franjo Moric nastavlja službu kao orguljaš.

Po odlasku župnika Đakovca 2020. godine ulogu voditeljice zbora preuzima Franjina kći Ivana Moric te počinje aktivno svirati u župi.  Ivana je do tada svirala s pučkim zborom od 2012. godine.

Mješoviti župni zbor župe sv. Jakova, apostola najveći broj članova, njih čak pedeset imao je 1966. godine, dok danas broji 27 aktivnih članova.

Mjesto probe:
crkva, župna dvorana

Vrijeme probe:
srijeda, 20.00 sati

Misa:
nedjelja, 11.00 sati

Voditelji:
mº Ivana Moritz, orguljašica