galerija slika

Velika Gospa 2016

Menu

Župa Sv. Jakova, apostola | S. Radića 7, 32248 Ilača, telefon: 032/521-056, email: zupailaca@gmail.com