Slavlje krizme 2024. u župama Đakovačko-osječke nadbiskupije

Župama Đakovačko-osječke nadbiskupije koje su prijavile slavlje sakramenta potvrde za 2024. godinu

Na temelju dogovora sa župnicima, priredili smo raspored slavlja sakramenta potvrde u župama Đakovačko-osječke nadbiskupije za 2024. godinu.

Budući da je broj krizmenih slavlja velik, dio slavlja i podjelu sakramenta potvrde preuzeli su, osim mons. Ćurića i mene, i neki drugi biskupi koje smo zamolili, a za dio krizmenih slavlja imenovali smo kao delegate kanonike Prvostolnog kaptola u Đakovu. Svi krizmatelji će se susresti s kandidatima te će im, pošto se utvrdi njihova prikladnost, podijeliti sakrament potvrde.

Priprava krizmenog slavlja

Vjerujemo i očekujemo da svaki župnik osobno planira i organizira cjelokupni trogodišnji krizmanički ciklus u svojoj župi: da je osobno uključen u pripravu krizmanika, da vodi računa da u pripravu bude uključena župna zajednica i obitelji krizmanika, da planira i organizira etape priprave i obilježavanje tih etapa te da planira i organizira i mistagoško razdoblje, kroz koje promiče kršćanski život iz milosti primljenih sakramenata kršćanske inicijacije te aktivno uključivanje svakog krizmanika u neku od župnih skupina te u preuzimanje kršćanske suodgovornosti za poslanje Crkve u svijetu.

Župnike molimo da u prikladno vrijeme, u skladu s Odlukama Druge biskupijske sinode, priprave i ostvare susret krizmatelja i krizmanika. Obveza je župnika da se jave krizmatelju te da u dogovoru s njim utvrde termin njegova susreta s krizmanicima. To ne mora biti neposredno pred slavlje krizme, nego može biti i ranije. Krizmatelje molimo da prije susreta s krizmanicima razgovaraju sa župnicima o korištenim materijalima u pripravi krizmanika, da se upoznaju s tim materijalima te da im oni budu okosnica u razgovoru s krizmanicima. Ako susret s krizmanicima ne bude mogao ostvariti koji od biskupa, župnik će dogovoriti da taj susret s krizmanicima ostvari dekan. Poželjno je da se susreti s krizmateljem organiziraju i koji puta poslije slavlja krizme.

Slavlje potvrde neka se oblikuje prema odredbama i napomenama Reda potvrde, smjernicama Direktorija za pastoral sakramenata u župnoj zajednici br. 72-79. i prema odredbama naznačenim u Izjavama i odlukama druge biskupijske sinode, br. 423-447. Župnici neka krizmanike priprave na pobožno i aktivno liturgijsko sudjelovanje molitvom i pjesmom.

Neka se odredi jedan fotograf i/li snimatelj, koje prethodno treba upoznati s doličnim držanjem, odijevanjem i vladanjem za vrijeme čitavoga liturgijskoga slavlja.

Ako je u jednom dekanatu više krizmi u isto vrijeme, poželjno je da se župnici dogovore te da za bratski stol pozovu krizmatelje i njihovu pratnju te ostale svećenike iz dekanata na jedno mjesto. Neka to bude u župnim prostorijama, a ne u restoranu niti u obitelji krizmanika.

Učestalost krizmi u župi

U Nadbiskupiji ove godine imamo 88 krizmenih slavlja. Župnici očekuju da se sve krizme obave od Uskrsa do sredine lipnja, i to samo subotom i nedjeljom dopodne.

Budući da je djelitelj sakramenta potvrde u pravilu biskup, a nemoguće je da biskupi obave sve krizme, dijecezanski biskup imenuje delegate. No, ne bi se smjelo ipak događati da delegati moraju obaviti većinu krizmenih slavlja. I vjernici također očekuju da im na krizmu dođe biskup.

Kako bismo smanjili broj krizmenih slavlja s malim brojem krizmenika te kako bi biskupi mogli obaviti što više krizmi, župnike molimo da i dalje smanjuju broj krizmenih slavlja u svojoj župi u skladu sa sljedećim smjernicama:

  • Ukoliko je u župi jedva ili čak manje od 30 krizmanika po generaciji, krizmu ćemo slaviti ne svake, nego svake druge godine. U tom slučaju krizmaju se mladi koji imaju 17-18 godina (dvije generacije, odnosno okvirno drugi i treći razred srednje škole).
  • Ako župa niti svake druge godine nema barem 30-tak krizmenika, tada se krizma u toj župi slavi svake treće godine – bez obzira koliki je broj krizmanika u te tri generacije. Predlažemo da krizmu u tom slučaju slavimo ujesen tijekom listopada ili studenoga (krizmanici tada mogu biti mladi koji imaju 16-19 godina, odnosno učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole).
  • Ako se krizma u župi slavi svake četvrte godine, neka u tom slučaju bude planirana u uskrsnom vremenu. (Samo u tom slučaju krizmanici mogu biti iznimno i učenici koji završavaju prvi razred srednje škole.)
  • Ako jedan župnik upravlja s dvije župe (u kojima u obje zajedno u generaciji ima 30-tak krizmanika), krizma se može slaviti svake godine naizmjenično u jednoj od župa za sve krizmanike ili pak u svakoj župi zasebno, ali u skladu s gornjim smjernicama o broju krizmanika. Župnik će konkretnu praksu prethodno dogovoriti s članovima župnih pastoralnih vijeća (a po mogućnosti i sa širim brojem vjernika) iz obje župe.

Tko može biti krizman?

Krizmati se mogu samo oni mladići i djevojke koji pohađaju vjeronauk u školi i nedjeljnu sv. misu te su se svojim redovitim sudjelovanjem na župnoj katehezi pripravljali na slavlje krizme kroz protekle dvije godine, a čija je krizma bila na vrijeme planirana i dogovorena za tekuću građansku godinu. Nije dopušteno pridruživati im druge krizmanike. Oni će biti krizmani na sljedećem krizmanom slavlju u župi. Župnike molimo da uz pomoć vjeroučitelja provjere pohađaju li svi kandidati za krizmu i vjeronauk u školi. Ako ga ne pohađaju, trebaju se najprije upisati na vjeronauk u školi, a krizmi će pristupiti na sljedećem krizmanom slavlju u župi.    

Krizmani kumovi

Krizmanici u načelu trebaju imati, ali ne moraju nužno imati krizmanog kuma/kumu. Uvjeti za kumovanje na krizmi propisani su Zakonikom crkvenoga prava i Odlukama druge biskupijske sinode. Župnici ne mogu postavljati strože uvjete za kumovanje od onih predviđenih Zakonikom kanonskoga prava. Nije moguće zastupanje kumova koji ne ispunjavaju uvjete za kumstvo na krizmi. Zastupanje kumova koji ispunjavaju uvjete za kumovanje na krizmi načelno treba izbjegavati, a ako se to i dopusti, tada onaj tko zastupa kuma/kumu treba ispunjavati iste uvjete koji se traže i za kumovanje. (U tom slučaju se u maticu upisuje: Kum/a NN, zastupan/a po NN.)

Katehetska i duhovna priprava

Obveza je svakog župnika da prije krizmanog slavlja utvrdi spremnost svakog pojedinog krizmanika za primanje sakramenta potvrde, da provjeri jesu li krizmanici upisani i pohađaju li vjeronauk u školi te da organizira duhovnu pripravu i slavlje sakramenta pomirenja za sve krizmanike, roditelje i kumove.

Priprava liturgije, liturgijskog prostora i paramenata

Za krizmano slavlje neka se pripravi liturgijsko ruho crvene boje. Župnici sa suradnicima u župnoj katehezi i župnim pastoralnim vijećem neka priprave krizmanike na pobožno i aktivno liturgijsko sudjelovanje.

Krizmana taksa i nagrada krizmatelju

Prema Taksovniku u biskupijama Đakovačko-osječke crkvene pokrajine od 1. siječnja 2023., br. 1196/2022., za slavlje sakramenta potvrde uzima se iznos u visini od 30,00 €. Vjernicima koji oskudijevaju pristojbu treba sniziti ili oprostiti!

Župnik treba polovinu sume od krizmenih taksi po krizmatelju ili s prvim obračunskim listom poslati Nadbiskupijskom ekonomatu. Istodobno neka župnik, u skladu s Odredbama o provedbi financijskoga sustava od 15. prosinca 2022., br. 1197/2022., br. 20, na teret župne blagajne uz takse, dostavi Ekonomatu Nadbiskupije i nagradu za sv. misu s homilijom u visini od 30,00 € te putne troškove krizmatelja (od Đakova do župe, za dolazak na susret s krizmanicima te na slavlje krizme; u visini od 25% cijene litre goriva po prijeđenom kilometru (npr. 1,50 € – 75% = 0,375 € x 50 km = 18,75 €). Ekonomat će potom biskupima gostima pokriti njihove cjelovite putne troškove i nagraditi ih za njihovu pomoć, a domaćim biskupima i kanonicima-delegatima će pokriti njihove putne troškove i osigurati im njihovu redovitu mjesečnu nagradu.

Poruka vjernicima uz obiteljska slavlja prilikom sv. krizme i prve pričesti (obavezno ju pročitati nekoliko puta mjesec-dva prije krizme na nedjeljnim euharistijskim slavljima):

„Draga braćo i sestre, najusrdnije molim sve roditelje, krizmanike te sve vjernike da obiteljska slavlja vezana uz sakramentalna slavlja (krizmu, prvu pričest, krštenje) budu veoma skromna te ograničena na veoma uski krug obitelji i kumova. U skladu sa smjernicama i odlukama Druge biskupijske sinode, sve Vas molim da se ne upuštate u nepotrebne financijske troškove s većim brojem uzvanika, te da se trudite izbjeći sve ono što nije u skladu sa sakramentalnim i crkvenim slavljem. Kumove istodobno molim da se ne upuštate u suvišne troškove, niti u kupovinu neprimjerenih darova. Kumčetu se uz sakramente ne poklanja skupi dar, nego neka uspomena koja podsjeća na primljeni sakrament (Biblija, križ, nabožni predmet ili prikladna knjiga).

Usrdno Vas molim da suprotnim postupkom ne navlačite odium javnosti na Crkvu i na sakramentalna slavlja. Svima unaprijed zahvaljujem na razumijevanju i suradnji.“

Đuro Hranić, nadbiskup

Draga braćo svećenici, nastojmo odgajati vjernike da usvoje praksu prema kojoj slavlja sakramenata i poslije liturgije mogu i trebaju ostati poglavito vjernička te autentična crkvena slavlja, lišena svega onoga što je vlastito svjetovnim okupljanjima i slavljima (povezanim s brojnim gostima, s troškovima, glazbom, bukom, restoranima, s neprimjerenom a skupom odjećom, te sa sličnim neprihvatljivim opterećenjima).

U zahvalnosti prema svima koji zauzeto sudjeluju u pripravi naših mladih za primanje sakramenta potvrde i u njihovom mistagoškom praćenju poslije primanja sakramenata, za sve molim obilje darova Duha Svetoga.

vlč. mr. Dario Hrga,   kancelar                                                                                                                                                                                                                 ✠Đuro Hranić, nadbiskup metropolit

Raspored krizmanih slavlja                                                                                                                                                                                             

ŽupaVrijeme krizmeKrizmatelj
subota, 6. travnja 2024.
Nuštar10:30mons. Ivica Petanjak, krčki biskup
Brodski Varoš10:30mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Slavonski Brod 1017 satimons. Ivica Petanjak, krčki biskup
II. vazmena nedjelja, 7. travnja 2024.
Osijek 110:30mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Drenje10:30mons. Ivica Petanjak, krčki biskup
Gundinci11 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
subota, 13. travnja 2024.
Brođanci11 satimons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Cerna10:30mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Osijek 310 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Slavonski Brod 517 satimons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
III. vazmena nedjelja, 14. travnja 2024.
Rokovci-Andrijaševci11 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Čepin 1 (2,3)11 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Osijek 210:30mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
subota, 20. travnja 2024.
Donji Andrijevci11 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Viljevo10:30mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Slavonski Brod 110:30mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Podvinje16 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Privlaka17 satimons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Koška16 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
IV. vazmena nedjelja, 21. travnja 2024.
Semeljci11 satimons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Sibinj11 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
subota, 27. travnja 2024.
Vinkovci 710:30mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Valpovo11 satimons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Ivankovo10 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Babina Greda17 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Podcrkavlje17 satimons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Osijek 416 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
V. vazmena nedjelja, 28. travnja 2024.
Vinkovci 210:30mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Otok10:30mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru
Josipovac 1 (2)10:30mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Vukovar 111 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Donji Miholjac10:30mons. Luka Strgar, delegat
subota, 4. svibnja i nedjelja, 5. svibnja 2024.

 

Susret Hrvatske katoličke mladeži

subota, 11. svibnja 2024.
Osijek 510 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Županja 211 satimons. Luka Marijanović, delegat
Gunja10:30mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Slobodnica17 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Vinkovci 617 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Bilje17 satipreč. Drago Tukara, delegat
VII. vazmena nedjelja, 12. svibnja 2024.
Slavonski Brod 910:30mons. Vladimir Dugalić, delegat
Veliškovci11 satimons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Belišće11 satimons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor
Strizivojna10:30mons. Đuro Hranić, nadbiskup
Stari Jankovci11 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
subota, 18. svibnja 2024.
Tenja10:30mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Višnjevac10:30mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Velika Kopanica11 satimons. Stjepan Karalić, delegat
Drenovci11 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Piškorevci17 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Bošnjaci17 satimons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor
Ilača17 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Pedesetnica – Duhovi, 19. svibnja 2024.
Đakovo 110:30mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Vinkovci 311 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Trnjani11 satimons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Ilok10 satipreč. Drago Tukara, delegat
Vinkovci 410 satimons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor
subota, 25. svibnja 2024.
Đakovo 210:30mons. Pero Aračić, delegat
Podravski Podgajci10:30mons. Luka Marijanović, delegat
Vuka16 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Vinkovci 117 satimons. Vladimir Dugalić, delegat
Osijek 916 satipreč. Drago Tukara, delegat
Presveto Trojstvo – 26. svibnja 2024.
Punitovci10 satimons. Stjepan Karalić, delegat
Kruševica11 satimons. Luka Strgar, delegat
Vukovar 310:30mons. Vladimir Dugalić, delegat
Osijek 10-Brijest9 satipreč. Drago Tukara, delegat
Slavonski Brod 3 i 411 satimons. Luka Marijanović, delegat
subota, 1. lipnja 2024.
Slavonski Brod 211 satimons. Luka Strgar, delegat
Sikirevci11 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Županja 110:30mons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor
Vladislavci17 satimons. Giorgio Linqua, apostolski nuncij u RH
Slavonski Brod 717 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Soljani17 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
nedjelja, 2. lipnja 2024.
Sarvaš10:30mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup u miru
Bapska11 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Darda10 satimons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor
subota, 8. lipnja 2024.
Jarmina11 satimons. Đuro Gašparović, srijemski biskup
Vukovar 211 satimons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor
Popovac (Branjin Vrh i Branjina)11 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Osijek 610 satimons. Luka Strgar, delegat
Ivanovac17 satimons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor
nedjelja, 9. lipnja 2024.
Satnica Đakovačka10:30mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
nedjelja, 16. lipnja 2024.
Dalj10 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
subota, 7. rujna 2024.
Vinkovci 510 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
subota, 21. rujna 2024.
Strošinci11 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
nedjelja, 22. rujna 2024.
Odvorci11 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
Duboševica11 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
nedjelja, 29. rujna 2024.
Viškovci11 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Slakovci11 satimons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup
subota, 5. listopada 2024.
Selci Đakovački10 satimons. Đuro Hranić, nadbiskup
Podijeli

Menu

Župa Sv. Jakova, apostola | S. Radića 7, 32248 Ilača, telefon: 032/201-900, zupailaca@gmail.com