POPIS - VELIKA GOSPA 2020. GODINE

UPISIVANJE SVETIH MISA:

  1. Anamarija Kolarević 2. Anamarija Marukić 3. Eva Čurčinac 4. Ivana Dević 5. Marija Dević 6. Josipa Basarić 7. Matea Stuburić 8. Lucija Tulić 9. Veronika Richard 10. Katarina Hajošević 11. Leonarda Balić 12. Sara Petričević 13. Laura Kolarević 14. Maja Benić 15. Josipa Posavac 16. Patricia Posavac 17. Leonarda Balić

KIOSK I PRODAJA SVIJEĆA:

  1. Marijan Basarić 2. Ivan Martinović 3. Venio Kolarević 4. Branimir Kuveždić  5. Stjepan Basarić

SVIJEĆE – voditelj Đuro Benić

MINISTRANTI (J. Zečević; H. Kuveždić; Mt. Kuveždić; I. Josić…)

DVORANA:

1.Željko Ozdanovac 2. Gordana Ozdanovac 2. Mato Čurčinac  3. Željko Peulić 4. Bernardica Tulić  5. Barica Posavac 6. Josip Posavac  7. Marija Martinović 8. Katarina Iskrić

Redari – skupljači milostinje:

  1. Stjepan Kolarević 2. Jasmin Budinski 3. Đuro Basarić 4. Josip Petričević 5. Slobodan Glavaš 6. Antun Dević 7. Ivan Martinović  8. Josip Dević 9. Mirko Kuveždić 10. Josip Kuveždić 11. Stjepan Gelemanović 12. Marko Zečević 13. Josip Kolarević 14. Antun Kuveždić 15. Josip Stuburić 16. Mato Iskrić 17. Josip Ciprić 18. Tomislav Petričević 19. Stjepan Lukačić 20. Josip Petričević; 22. Ivan Vulić 23. Vlatko Martinović; 24. Kristijan Posavac…

(kao i svi oni koji su nekada bili aktivniji da se ponovno uključe ukoliko žele i mogu)

Podijeli

Menu

Župa Sv. Jakova, apostola | S. Radića 7, 32248 Ilača, telefon: 032/521-056, zupailaca@gmail.com