Pismo nadbiskupa Hranića o liturgijskim slavljima i okupljanima vjernika u vremenu ublaženih mjera za sprječavanje širenja bolesti Covid-19

ĐAKOVO (TU) – Nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić uputio je 22. svibnja 2020. Pismo o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji u vremenu ublaženih mjera za sprječavanje širenja bolesti Covid-19. Pismo prenosimo u cijelosti.

Draga braćo svećenici, redovnici i redovnice, dragi vjernici u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji!

Na temelju preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i mi smo hrvatski biskupi zajedničkim pismom početkom svibnja obavijestili crkvenu javnost na području Hrvatske biskupske konferencije o popuštanju prethodnih mjera s obzirom na zaštitu od pandemijske zaraze virusom Covid-19. Potom sam i ja kao dijecezanski biskup uputio pismo našoj nadbiskupijskoj zajednici o liturgijskim slavljima i pastoralnim okupljanjima u skladu s tim ublaženim mjerama.

Navedene mjere ostale su i dalje na snazi. Mi kao mjesna Crkva te naše župne i druge crkvene zajednice dužni smo i želimo ih poštovati, a nikako ne želimo tražiti način kako ih zaobići ili izigravati. No, kako vidimo, život istodobno mora ići dalje. Jedno moramo činiti, a drugo ne propuštati (usp. Lk 11,42). Želeći ostati vjerni Isusovoj zapovijedi o ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu te odgovorni članovi našega društva koji u nj unose evanđeosku mudrost i vrednote, mi kršćani želimo i moramo učiti živjeti te ostvarivati svoje poslanje, poštujući pritom navedene mjere te prilagođavajući liturgijsko-molitveni život i ostvarenje katehetsko-pastoralnog djelovanja tim mjerama – dok one budu na snazi.

1. Obnova svećeničkih obećanja, podjela svetih ulja i zajedničko obilježavanje svećeničkih jubileja

Sveta ulja posvetili smo na Veliki četvrtak 9. travnja dopodne ove godine. Tom smo zgodom najavili okupljanje našeg prezbiterija u Đakovu, na kojemu ćemo obnoviti svoja svećenička obećanja, zajednički obilježiti svećeničke jubileje te podijeliti sv. ulja. Ovime pozivam sve svećenike da se okupimo na euharistijskom slavlju u našoj prvostolnici u Đakovu na Duhovski ponedjeljak, 1. lipnja 2020. godine (Majka Crkve), s početkom u 10 sati.

Na slavlju ćemo obilježiti i srebrne, zlatne i dijamantne svećeničke jubileje desetorice naše braće (među kojima je i nadb. u miru mons. Marin Srakić).

 Svećenici će tom zgodom u sakristiji katedrale preuzeti i sv. ulja te ih svečano unijeti u svoje župne crkve. U prilogu Vam dostavljamo kratki obred za tu prigodu.

 2. Svećeničko ređenje

Na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, u ponedjeljak, 29. lipnja na svečanom euharistijskom slavlju u 10.30 sati u našoj prvostolnici sv. Petra u Đakovu za svećenike će biti zaređena dvojica naših đakona: vlč. Matija Aušić i vlč. Matej Perić.

 3. Župna kateheza

Izjavama i odlukama Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske (br. 22.) navodi se kako nijedan oblik kateheze djece i mladih ne može donijeti željene plodove bez evangelizacije odraslih. Krštenje, potvrda i blagovanje sakramenta euharistije papa u miru Benedikt XVI. naziva ključnim trenucima ne samo za osobu koja prima i slavi te sakramente, nego i za njezinu obitelj.

Kroz proteklo razdoblje imali smo priliku na osobit način iskusiti važnost obiteljske molitve i snagu „kućne Crkve“ koja se kroz molitvu, čitanje Božje riječi, zajedništvo i djela ljubavi pripremala i živjela svoj kršćanski poziv. Zbog epidemiološke situacije obitelji su imale priliku na osobit način osnažiti svoju zadaću prvih kateheta i odgojitelja u vjeri pripremajući se unutar svojih domova za nedjeljna euharistijska slavlja. Posebno one obitelji koje su imale prvopričesnike i krizmanike kroz to su ih vrijeme pratile svojim svjedočanstvom života i primjerom osobne vjere.

Puno se toga odvijalo na „daljinu“, online. Školarci su imali svoju školu online od sredine ožujka. Kao pomoć i poticaj vjeroučitelji su, uz svoje redovite zadaće vezane za školski vjeronauk, pripremali molitveno-katehetske sadržaje uoči svake nadolazeće nedjelje. Sadržaji su bili predviđeni za „kućnu Crkvu“, za osnovnoškolce i za mlade. Dobrim dijelom su molitve i katehetske pouke te različiti digitalni sadržaji mogli biti poticajni i svima ostalima koji su online komunicirali s prvopričesnicima i krizmanicima. Na određeni način sama neposredna priprava za sakramente ostala je uskraćena za dragocjene osobne susrete s djecom, mladima i njihovim obiteljima. Međutim, bila je to prilika i izazov za novo preispitivanje odnosa, uzajamnog osnaživanja i vraćanje prve odgovornosti za vjerski odgoj djece i mladih upravo na roditelje i obitelj.

Katehete, suradnici u župnoj katehezi i vjeroučitelji koji su preko škole u stalnoj online komunikaciji s djecom i mladima prvi su suradnici vama župnicima. Dragocjena je njihova povezanost kako s djecom i mladima, a posebno s njihovim obiteljima, koje su kroz vrijeme ograničenih društvenih kontakata, imale djecu i mlade na okupu u svojim domovima kroz cijelo vrijeme.

Pojedini župnici su upućivali pisma prvopričesnicima, krizmanicima i njihovim obiteljima. Osobni pristup i dalje ostaje najbolji put priprave i praćenja, iako zahtijeva puno ljubavi, strpljenja i domišljatosti.

Prema zadnjim informacijama od ponedjeljka 25. svibnja učenici nižih razreda osnovne škole opet će se naći u školskim klupama, a time i u katehetskim dvoranama, poštujući i dalje mjere koje su potrebne da budemo odgovorni jedni prema drugima. Pozivamo župnike da uz pomoć roditelja, vjeroučitelja i drugih župnih suradnika, poštujući važeće epidemiološke upute, zaokruže katehetsku i duhovnu pripravu djece i mladih za pristup sakramentima pomirenja, euharistije i potvrde.

Čini se da će još jedan izazov biti produbiti mistagoški pristup djeci i mladima nakon primljenih sakramenata. Vjerujemo da će epidemiološka situacija slijedeće školske i katehetske godine biti stabilna, te da će pružiti priliku za produbljenje primljene milosti sakramenata, kako kroz različite molitveno-katehetske susrete i slavlja u župnim zajednicama, tako u slavlju „kućne liturgije“ za sve obitelji i njihovu djecu koja su primila sakramente. Nadamo se da će, milošću Božjom i našim pastoralno-katehetskim zauzimanjem, velik broj vjernika otkriti kako je lijepo biti zahvaćen Isusom Kristom, biti dionik njegova euharistijskog stola te naći svoje mjesto unutar različitih pastoralno-katehetskih skupina svoje župe.

 4Upute o liturgijskim slavljima

 a) Nedjelja, Dan Gospodnji

Nedjelja je Dan Gospodnji. Slavlje Dana Gospodnjeg je najstariji i najsvetiji kršćanski blagdan jer on uprisutnjuje temelj našega spasenja: vazmeno otajstvo Kristove muke, smrti i uskrsnuća. Stoga je nedjeljna euharistija za svakog kršćanina stožer kršćanskog života i slavljenja Dana Gospodnjeg. Nedjeljna euharistija je životna veza između Krista i njegova Tijela-Crkve. Crkva slavi euharistiju, a euharistija izgrađuje Crkvu. Po slavlju euharistije i pristupanju sv. pričesti svaki kršćanin obnavlja svoje zajedništvo s Kristom i sa zajednicom vjernika. Euharistija je zato životvorna veza s Kristovim spasenjem, u kojoj kršćanin prima hranu i snagu za svoj svagdanji život te postaje Bogu ugodan prinos (usp. 1 Pt 2,5).

Vjernici nisu mogli kroz mjesec i po dana sudjelovati u nedjeljnoj euharistiji. Čak su i za Uskrs ostali lišeni sudjelovanja u euharistijskom slavlju i pristupa sv. pričesti. Pozivali smo vas vjernike na pristup „duhovnoj pričesti“ te smo se tješili, naglašavajući opravdano važnost i molitvenog života u obitelji te obiteljske liturgije. Zahvalni smo uskrslom Gospodinu koji nam od početka svibnja ponovno otvara blagodat nedjeljne sv. mise i pristupa euharistijskom otajstvu. Koristim prigodu da sve vjernike pozovem na puninu slavljenja nedjelje kao Dana Gospodnjega po redovitom sudjelovanju na nedjeljnoj svetoj misi i po pristupu sv. pričesti, jer Crkve nema bez euharistije, a kršćanin koji se svojim nemarom odvaja od nedjeljne euharistije postupno umire.

 b) Slavlje sakramenta pomirenja s vlastitim župljanima

Vjernicima smo u korizmi preporučili savršeno pokajanje, koje je vezano uz obvezu što prije pristupiti pojedinačnoj ispovijedi. Zato sada treba omogućiti ispovijed svim vjerenicima u njihovim župnim zajednicama. Preporuke koje su sada na snazi preporučuju nam za slavlje sakramenta pomirenja veće prostore (crkva, sakristija, dvorana ili druge prostorije), tj. gdje je moguće ostvariti potreban fizički razmak, uz preporučeno nošenje maske za lice (i svećenik i pokornik). Zbog toga je potrebno da svaki svećenik u tu svrhu svakoga dana odvoji neko vrijeme i vjernicima ponudi kao priliku za sv. ispovijed.

Župnici neka potiču svoje župljane na pristupanje sakramentu pomirenja, naznačujući vrijeme i mjesto kad su on sam i eventualno drugi svećenici na raspolaganju vjernicima za slavlje toga sakramenta. Neka se u dekanatima razmotri da, kad je to pastoralno uputno, u određenoj župi na raspolaganju za sv. ispovijed bude nekoliko svećenika-ispovjednika iz dekanata.

c) Slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

Zajedničko slavlje podjele sakramenata kršćanske inicijacije kandidatima iz osječke regije bit će za vrijeme euharistijskoga slavlja u nedjelju 21. lipnja u 18.30 sati u konkakedrali sv. Petra i Pavla u Osijeku.

 Pri tom treba poštovati sve opće i posebne upute vezane uz liturgijski prostor i predmete koji se koriste u obredu. Kod slavlja sakramenta krštenja neka krstitelj, noseći masku, prije polijevanja vodom i pomazanja svetim uljem tjemena krštenika dezinficira ruke.

 d) Slavlje prve svete pričesti

Župnicima se povjerava da, u dogovoru s roditeljima, razmotre najprikladnije vrijeme i najbolji način slavlja prve svete pričesti u svojim župama. Na temelju prethodne pisane suglasnosti roditelja (donosimo je u prilogu i možete je skinuti s mrežnih stranica naše Nadbiskupije) prvopričesnička slavlja mogu se organizirati od 20. lipnja sve do svetkovine Krista Kralja svega stvorenja.

Prije slavlja prve pričesti potrebno je za slavlje sakramenta pomirenja i euharistije, uz pomoć roditelja i vjeroučitelja te drugih župnih suradnika, pod budnim vodstvom svećenika, dostatno katehetski pripraviti i duhovno oraspoložiti prvopričesnike te njihove roditelje. Župniku pripada pravo da prosudi koji su kandidati dostatno pripremljeni za primanje sakramenata, a kojima primanje sakramenata treba odgoditi. Za prvopričesnike i njihove roditelje te ostale članove obitelji, te po mogućnosti i krsne kumove potrebno je organizirati i slavlje sakramenta pomirenja. Pritom treba poštovati sve opće i posebne epidemiološke upute koje će tada biti na snazi. Ako je u župi veći broj prvopričesnika, župnik će ih moći podijeliti te prvu pričest slaviti odvojeno s dvije ili više skupina.

Bilo bi dobro da ovu situaciju pastoralno iskoristimo i kao mogućnost da svi župljani vide kako slavlje prve pričesti i krizme može i treba biti poglavito naše vjerničko crkveno slavlje, koje nije povezano s brojnim gostima, obiteljskim troškovima, restoranima i sličnim opterećenjima. 

 e) Slavlje svete potvrde

S podjelom sakramenata sv. potvrde započet ćemo također od 20. lipnja. Dakako da je prethodno potrebno krizmanike dostatno pripraviti i duhovno oraspoložiti, te za njih i za roditelje i kumove, prethodno organizirati slavlje sakramenta pomirenja. Župniku te krizmatelju pripada pravo da prosude koji su kandidati dostatno pripremljeni za primanje sakramenata, a kojima primanje sakramenata treba odgoditi.

Iznimno ove godine, zbog posebnih okolnosti u kojima slavimo sakrament potvrde, krizmanici mogu, ali ne moraju, imati krizmanog kuma/kumu.

U prilogu Vam dostavljamo nove termine krizmenih slavlja. Ukoliko nekoj župnoj zajednici, zbog nekog ozbiljnog razloga, predviđeni termin nije prihvatljiv, župnik može najkasnije do ponedjeljka, 1. lipnja 2020. uključivo, iznijeti Nadbiskupskom ordinarijatu te razloge i pokušati dogovoriti drugi termin krizmenog slavlja u svojoj župi.

Župnici neka prikupe prethodne pisane suglasnosti krizmanika i njihovih roditelja za pristup sakramentu sv. potvrde (obrazac donosimo u prilogu i možete ga skinuti s mrežnih stranica naše Nadbiskupije). Suglasnost neka potpišu i krizmanik i njegovi roditelji.

Uz ostalo što je već uobičajeno potrebno pripraviti, župnici neka za slavlje sv. potvrde priprave i onoliki broj kuglica pamučne vate, koliko imaju krizmanika u župi. Vatu neka natope dezinfekcijskim sredstvom za krizmateljevu ruku kojom u obredu dotiče čelo potvrđenika.

5. Zaručnički tečajevi

Odgovorne molimo da nastave s održavanjem zaručničkih tečajeva, vodeći računa o važećim epidemiološkim uputama.

6. Pastoralni i formativni programi predviđeni Kalendarom susreta od početka travnja do konca lipnja 2020. godine.

Svi pastoralni i formativni programi predviđeni Kalen/darom susreta od početka ožujka do sada su bili odgođeni do daljnjega. Predviđamo da svi ti i ostali susreti predviđeni do konca lipnja 2020. godine budu dokinuti te da se ono što je potrebno predvidi novim Kalen/darom susreta za pastoralnu godinu 2020./2021. Svi voditelji ureda i ustanova te povjerenici za pojedina područja pastoralnoga rada trebaju najkasnije do 15. lipnja 2020. dostaviti Pastoralnom centru termine različitih pastoralnih susreta te pastoralnih programa na nadbiskupijskoj razini kako bi se na vrijeme mogao prirediti novi Kalen/dar susreta za sljedeću pastoralno-katehetsku godinu. 

Pozvani smo, draga braćo i sestre, „u nadi biti radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani (usp. Rim 12,12). Potaknuti pozivom Blažene Djevice Marije: „Što god vam rekne učinite!“ (usp. Iv 2,5), molimo da nas on, koja je „zdravlje bolesnih“, i u ovom vremenu majčinski štiti i zagovara te da nas dovede svome raspetom i uskrslome Sinu Isusu Kristu.

+ Đuro Hranić, nadbiskup

Menu

Župa Sv. Jakova, apostola | S. Radića 7, 32248 Ilača, telefon: 032/521-056, zupailaca@gmail.com